STREFA KLIENTA

Szanowni Państwo, w trosce o wysoką jakość naszych usług informujemy, że nasze rozmowy są
rejestrowane. Aby zapewnić bezpieczeństwo naszych Pasażerów oraz kierowców informujemy, iż część naszych pojazdów posiada zainstalowany monitoring, o czym informuje etykieta „POJAZD MONITOROWANY” zamieszczona na pojeździe, w miejscu widocznym, obok cennika.
Rejestrowanie rozmów oraz monitorowanie przejazdów, służy zapewnieniu bezpieczeństwa oraz podnoszeniu jakości usług. Jeśli Pasażer nie wyraża zgody na w/w może zrezygnować ze świadczonej przez nas usługi.

DANE OSOBOWE

Kierując się dbałością o właściwe rozporządzanie danymi osobowymi naszych Klientów oraz mając na
względzie przepisy prawa, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO), a
w szczególności art. 13 RODO, uprzejmie informujemy, że:
– Administratorem przekazywanych przez Państwa danych osobowych, jest firma EVER TAXI SP. Z
O.O. z siedzibą przy ulicy Inżynierskiej 3, 20-484 Lublin.
– Klient ma prawo wglądu do przekazanych danych osobowych lub ich uaktualnienia, zgłoszenia
sprzeciwu, za pomocą kontaktu e-mail na adres: lublin@emtaxi.pl lub pisemnie na adres, EVER TAXI
SP. Z O.O. ul. Inżynierska 3, 20-484 Lublin.
– Dane osobowe przekazane przez klientów będą przetwarzane w celu:
A) przekazywania informacji handlowych oraz aktualnych ofert firmy.
B) wystawiania i przekazywania dokumentów rozliczeniowych, faktur, zawierania umów współpracy i
umów partnerskich.
C) rozpatrywania reklamacji, w oparciu o art.6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do
celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub
przez stronę trzecią.
D) zebrane dane osobowe mogą być udostępnione współpracownikom Administratora, jedynie w
zakresie w jakim jest to niezbędne do świadczenia usług przez Administratora.
E) Państwa dane będziemy przetwarzać do czasu ustania celu do jakiego zostały zebrane.
F) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do prowadzenia z Państwem
współpracy w celach opisanych powyżej.
G) W przypadku, kiedy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,
ma prawo Pani/Pan wnieść skargę w tym zakresie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kliknij w przycisk i połącz się z naszą centralą w wybranym przez Ciebie mieście